Privacyverklaring

Privacyverklaring

Car Service Swalmen

Privacyverklaring

Om onze website bezoekers duidelijk te maken hoe wij met Uw gegevens omgaan, plaatsen wij afspraken hierover in de privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

Car Service Swalmen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Car Service Swalmen  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Car Service Swalmen verstrekt.

Car Service Swalmen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw voertuiggegevens

WAAROM CAR SERVICE SWALMEN  GEGEVENS NODIG HEEFT

Car Service Swalmen verwerkt uw persoonsgegevens/voertuiggegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Car Service Swalmen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG  CAR SERVICE SWALMEN GEGEVENS BEWAART

Car Service Swalmen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Car Service Swalmen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@csswalmen.nl

Car Service Swalmen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Car Service Swalmen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Car Service Swalmen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Car Service Swalmen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Car Service Swalmen op via info@csswalmen.nl.

Car Service Swalmen is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:  Rijksweg Noord 118

                             6071 KZ Swalmen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  14122774

Telefoon:      0475-600666

E-mailadres: info@csswalmen.nl

Privacyverklaring

Car Service Swalmen

Privacyverklaring

Om onze website bezoekers duidelijk te maken hoe wij met Uw gegevens omgaan, plaatsen wij afspraken hierover in de privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

Car Service Swalmen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Car Service Swalmen  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Car Service Swalmen verstrekt.

Car Service Swalmen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw voertuiggegevens

WAAROM CAR SERVICE SWALMEN  GEGEVENS NODIG HEEFT

Car Service Swalmen verwerkt uw persoonsgegevens/voertuiggegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Car Service Swalmen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG  CAR SERVICE SWALMEN GEGEVENS BEWAART

Car Service Swalmen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Car Service Swalmen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@csswalmen.nl

Car Service Swalmen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Car Service Swalmen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Car Service Swalmen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Car Service Swalmen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Car Service Swalmen op via info@csswalmen.nl.

Car Service Swalmen is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:  Rijksweg Noord 118

                             6071 KZ Swalmen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  14122774

Telefoon:      0475-600666

E-mailadres: info@csswalmen.nl

Privacyverklaring

Car Service Swalmen

Privacyverklaring

Om onze website bezoekers duidelijk te maken hoe wij met Uw gegevens omgaan, plaatsen wij afspraken hierover in de privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

Car Service Swalmen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Car Service Swalmen  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Car Service Swalmen verstrekt.

Car Service Swalmen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw voertuiggegevens

WAAROM CAR SERVICE SWALMEN  GEGEVENS NODIG HEEFT

Car Service Swalmen verwerkt uw persoonsgegevens/voertuiggegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Car Service Swalmen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG  CAR SERVICE SWALMEN GEGEVENS BEWAART

Car Service Swalmen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Car Service Swalmen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@csswalmen.nl

Car Service Swalmen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Car Service Swalmen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Car Service Swalmen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Car Service Swalmen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Car Service Swalmen op via info@csswalmen.nl.

Car Service Swalmen is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:  Rijksweg Noord 118

                             6071 KZ Swalmen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  14122774

Telefoon:      0475-600666

E-mailadres: info@csswalmen.nl

Privacyverklaring

Car Service Swalmen

Privacyverklaring

Om onze website bezoekers duidelijk te maken hoe wij met Uw gegevens omgaan, plaatsen wij afspraken hierover in de privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

Car Service Swalmen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Car Service Swalmen  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Car Service Swalmen verstrekt.

Car Service Swalmen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw voertuiggegevens

WAAROM CAR SERVICE SWALMEN  GEGEVENS NODIG HEEFT

Car Service Swalmen verwerkt uw persoonsgegevens/voertuiggegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Car Service Swalmen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG  CAR SERVICE SWALMEN GEGEVENS BEWAART

Car Service Swalmen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Car Service Swalmen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@csswalmen.nl

Car Service Swalmen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Car Service Swalmen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Car Service Swalmen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Car Service Swalmen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Car Service Swalmen op via info@csswalmen.nl.

Car Service Swalmen is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:  Rijksweg Noord 118

                             6071 KZ Swalmen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  14122774

Telefoon:      0475-600666

E-mailadres: info@csswalmen.nl

ONS TEAM

Is uw auto al APK gekeurd?

LAATSTE NIEUWS